Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - działka nr 1125/6 obręb 205.

I N F O R M A C J A

      Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1125/6 o pow. 0,0431 ha, położonej w obrębie 205 miasta Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00051287/7, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl.
         Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) upływa w dniu 3 października 2019 r.

wykaz 1125-6.jpeg

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 23-08-2019
  do 03-10-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  22-08-2019
  przez: Agnieszka Solka
 • opublikowano:
  22-08-2019 10:28
  przez: Agnieszka Solka
 • zmodyfikowano:
  22-08-2019 10:30
  przez: Agnieszka Solka
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 163
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl