Przejdź do treści strony WCAG

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji w 2019 roku

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbywa się na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 poz. 870) oraz Zarządzenie Nr 396/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu

 

L.p.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia petycji

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 

Zasięgane opinie

 

Informacja
o sposobie załatwienia petycji

1.

Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

PDFPetycja.pdf
 

PDFUzupełnienie petycji
 

Przedmiotem petycji jest wprowadzenie w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 

30.07.2019 W związku z uzupełnieniem  petycji została ona niezwłocznie tj. w dniu 21.08.2019 r. przekazana do rozpoznania Radzie Miejskiej w Przemyślu   PDFPrzekazanie petycji Radzie Miejskiej w Przemyślu
DOCXPrzekazanie petycji Radzie Miejskiej w Przemyślu
 

 

2.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach PDFpetycja ujkowice.pdf
 
Przedmiotem petycji jest podjęcie działań zmierzających do dostosowania transportu lokalnego do potrzeb mieszkańców Ujkowic 04.07.2019 r. 07.08.2019 r.   PDFodp petycja autobus do Ujkowic.pdf
 

 

3.

Szulc Efekt

sp zoo
PDFpetycja.pdf Przekazanie do szkół  informacji na temat bezpieczeństwa uczniów na drodze 24.10.2019 12.11.2019 r. Brak

Petycja nie została rozpatrzona
z uwagi na nie uzupełnienie jej treści przez wnioskodawcę

PDFodpowiedź.pdf

 

4.

Szulc-Efekt sp. z o.o.
efektywne-oczyszczanie@samorzad.pl

PDFtreść petycji
 

Petycja w sprawie elektromobilności i dostosowania floty pojazdów wykonujących usługi publiczne dla Gminy Miejskiej Przemyśl

07.06.2019 29.08.2019   PDFodpowiedź na petycję
 

 

5.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach PDFtreść petycji.pdf
 
Petycja dotyczy prowadzenia dalszej działalności na targowisku przy ulicy Wilsona 3 27.11.2019 08.01.2020   PDFodpowiedź na petycję
 
6.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

PDFPetycja 6.pdf
 
Petycja w sprawie zmiany rozkładu jazdy autobusu linii nr 3 26.11.2019 27.12.2019  

Petycja bez rozpatrzenia z uwagi na brak uzupełnienia jej treści

PDFOdp. uzupełnienie petycji.pdf
 

7.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

 

PDFPetycja 7.pdf
 
Petycja w sprawie zmiany rozkładu jazdy autobusu linii nr 18 27.11.2019 04.02.2020   PDFOdpowiedź na petycję.pdf
 
8.

Renata Sutor

adwokatsutor@gmail.com

PDFtreść petycji
 
Petycja w sprawie zmiany prawa miejscowego tj. utworzenia bezpłatnego miejsca parkingowego i poparcia petycji o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski 06.12.2019 24.01.2020   PDFOdpowiedź