Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - działka nr 787 obręb 203.

I N F O R M A C J A

       Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 787 o pow. 0,0800 ha, położonej w obrębie 203 miasta Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00055823/5, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl.
          Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) upływa w dniu 16 września 2019 r.

Wykaz - dz. 787 obr. 203.jpeg

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 06-08-2019
  do 26-08-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  05-08-2019
  przez: Agnieszka Solka
 • opublikowano:
  05-08-2019 11:33
  przez: Agnieszka Solka
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 89
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×