Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemysla informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 20 w budynku przy ul. Dworskiego 48

Strona archiwalna

 

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, ul. Wodnej 11, oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu - www.przemysl.pl, został podany do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do zbycia, w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 20 w budynku przy ul. Dworskiego 48, usytuowanym na działce nr 1605, w obrębie nr 207 m. Przemyśla.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie do dnia 12.09.2019 r.

PDFGL.7125.153.2016 TN5.pdf