Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 290/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wewnętrznych struktur jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw

PDF   Zarządzenie nr 290/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wewnętrznych struktur jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw

PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia - Wydział Architektury
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia - Wydział Edukacji i Sportu
PDFZałącznik nr 3 do zarządzenia - Wydział Finansowy
PDFZałącznik nr 4 do zarządzenia - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
PDFZałącznik nr 5 do zarządzenia - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
PDFZałącznik nr 6 do zarządzenia - Wydział Gospodarki Lokalowej
PDFZałącznik nr 7 do zarządzenia - Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
PDFZałącznik nr 8 do zarządzenia - Wydział Organizacyjny
PDFZałącznik nr 9 do zarządzenia - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
PDFZałącznik nr 10 do zarządzenia - Wydział Promocji i Kultury
PDFZałącznik nr 11 do zarządzenia - Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
PDFZałącznik nr 12 do zarządzenia - Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
PDFZałącznik nr 13 do zarządzenia - Wydział Spraw Społecznych
PDFZałącznik nr 14 do zarządzenia - Biuro Informatyczne
PDFZałącznik nr 15 do zarządzenia - Biuro Kontroli
PDFZałącznik nr 16 do zarządzenia - Biuro Prawne i Nadzoru Właścicielskiego
PDFZałącznik nr 17 do zarządzenia - Biuro Prezydenta Miasta
PDFZałącznik nr 18 do zarządzenia - Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli
PDFZałącznik nr 19 do zarządzenia - Biuro Zamówień Publicznych
PDFZałącznik nr 20 do zarządzenia - Urząd Stanu Cywilnego


Zarządzenie Nr 290/2019

Prezydenta Miasta  Przemyśla

z dnia 31 lipca 2019 r.

 

w sprawie wewnętrznych struktur jednostek organizacyjnych urzędu oraz zasad zastępstw
 

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu nadanego zarządzeniem nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r. z późn. zm. -

zarządza się co następuje:

§ 1

 1. Ustala się wewnętrzne struktury jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu oraz zasady zastępstw.
 2. Wewnętrzna struktura oraz zasady zastępstw:
 1. Wydziału Architektury stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia;
 2. Wydziału Edukacji i Sportu stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia;
 3. Wydziału Finansowego stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia;
 4. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami stanowią załącznik nr 4 do zarządzenia;
 5. Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska stanowią załącznik nr 5 do zarządzenia;
 6. Wydziału Gospodarki Lokalowej stanowią załącznik nr 6 do zarządzenia;
 7. Wydziału Komunikacji, Transportu i  Dróg stanowią załącznik nr 7 do zarządzenia;
 8. Wydziału Organizacyjnego stanowią załącznik nr 8 do zarządzenia;
 9. Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych stanowią załącznik nr 9 do zarządzenia;
 10. Wydziału Promocji i Kultury stanowią załącznik nr 10 do zarządzenia;
 11. Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych stanowią załącznik nr 11 do zarządzenia;
 12. Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego stanowią załącznik nr 12 do zarządzenia;
 13. Wydziału Spraw Społecznych stanowią załącznik nr 13 do zarządzenia;
 14. Biura Informatycznego stanowią załącznik nr 14 do zarządzenia;
 15. Biura Kontroli stanowią załącznik nr 15 do zarządzenia;
 16. Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego stanowią załącznik nr 16 do zarządzenia;
 17. Biura Prezydenta Miasta stanowią załącznik nr 17 do zarządzenia;
 18. Biura Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli stanowią załącznik nr 18 do zarządzenia;
 19. Biura Zamówień Publicznych stanowią załącznik nr 19 do zarządzenia;
 20. Urzędu Stanu Cywilnego stanowią załącznik nr 20 do zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.

PREZYDENTA

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

PDFZałącznik nr 1 - AOŚ.pdf
PDFZałącznik nr 2 - E.pdf
PDFZałącznik nr 3 - FK.pdf
PDFZałącznik nr 4 -MK.pdf
PDFZałącznik nr 5 - GK.pdf
PDFZałącznik nr 6 - GL.pdf
PDFZałącznik nr 7 - KTD.pdf
PDFZałącznik nr 8 - OKK.pdf
PDFZałącznik nr 9 - POL.pdf
PDFZałącznik nr 10 - KST.pdf
PDFZałącznik nr 11 - RIF.pdf
PDFZałącznik nr 12 - OZK.pdf
PDFZałącznik nr 13 - SPO.pdf
PDFZałącznik nr 14 - BI.pdf
PDFZałacznik nr 15 - BK.pdf
PDFZałącznik nr 16 - PNW.pdf
PDFZałącznik nr 17 - KPM.pdf
PDFZałącznik nr 18 - KRM.pdf
PDFZałacznik nr 19 - ZP.pdf
PDFZałącznik nr 20 - USC.pdf