Przejdź do treści strony WCAG

XIV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XIV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2019-08-02, godz. 17:00 w Sala nr 18 UM w Przemyślu

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  PDFPismo zwołanie sesji.pdf
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 138/2019.
  PDFproj. 138_2019.pdf
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu - proj. nr 139/2019.
  PDFproj. 139_2019.pdf
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla - proj. nr 140/2019.
  PDFproj. 140_2019.pdf
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. 141/2019.
  PDFproj. 141_2019.pdf
 6. Zakończenie obrad.