Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetagów nieograniczonych,położonych przy ul. Fabrycznej / ul. Cegielnianej - działki nr 507/5, 507/6, 507/8, 507/9, 507/10, 507/11, ... obręb 213.

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że wykazy nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00051368/9, położonych w obrębie 213 miasta Przemyśla, oznaczonych jako:

-  działka nr 507/5 o powierzchni 0,1491 ha,

-  działka nr 507/9 o powierzchni 0,1395 ha,

-  działka nr 507/15 o powierzchni 0,2975 ha,

-  działka nr 507/6 o powierzchni 0,1289 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o powierzchni 0,0848 ha,

-  działka nr 507/8 o powierzchni 0,1279 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o powierzchni 0,0848 ha,

- działka nr 507/10 o powierzchni 0,1677 ha, wraz z udziałem wynoszącym  1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o powierzchni 0,0848 ha,

- działka nr 507/11 o powierzchni 0,1848 ha, wraz z udziałem wynoszącym  1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o powierzchni 0,0848 ha,

-  działka nr 507/12 o powierzchni 0,1867 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o powierzchni 0,0848 ha,

-  działka nr 507/13 o powierzchni 0,1505 ha, wraz z udziałem wynoszącym 1/6 niewydzieloną część w działce nr 507/7 o powierzchni 0,0848 ha,

zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204z późn. zm.) upływa w dniu 5 września 2019 r.

wykaz 507-5.jpeg

Wykaz 507-9.jpeg

Wykaz 507-15.jpeg

Wykaz 507-6.jpeg

wykaz 507-8.jpeg

wykaz 507-10.jpeg

wykaz 507-11.jpeg

wykaz 507-12.jpeg

wykaz 507-13.jpeg