Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej - działka nr 293/5 w obrębie 202

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 293/5 o powierzchni 0,0042 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00009980/6.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) upływa w dniu 2 września 2019 r.

 

MK.6840.15.2018.jpeg