Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, położonych przy ul. Przekopanej, oznaczonych jako działki nr 1468/2 i 1468/3 w obr. 208

INFORMACJA

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Przekopanej w Przemyślu, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych, oznaczonych jako:

 1. działka nr 1468/2 o powierzchni 0,1006 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00055421/7,
 2. działka nr 1468/3 o powierzchni 0,1060 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00055421/7.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.

wykaz MK.6840.85.2.1.2013.jpegwykaz MK.6840.85.2.2.2013.jpeg

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 19-07-2019
  do 09-08-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  19-07-2019
  przez: Ewa Rojek
 • opublikowano:
  19-07-2019 14:21
  przez: Ewa Rojek
 • zmodyfikowano:
  19-07-2019 14:22
  przez: Ewa Rojek
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 135
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×