Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargu ogłoszonym na dzień 21 sierpnia 2019 r.

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 21 sierpnia 2019 r. na godzinę 900 został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działki nr 588/1 i nr 588/2 wraz z udziałem wynoszącym 2/3 niewydzielonych części w działce nr 587 wszystkie w obrębie 201 m. Przemyśla, położonej przy ul. Władysława Łokietka.

Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 19-07-2019
  do 21-08-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  19-07-2019
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  19-07-2019 10:16
  przez: Agnieszka Hałabura
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 208
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×