Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach ogłoszonych na dzień 7 sierpnia 2019 r.

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 07 sierpnia 2019 r.  zostały ogłoszone następujące przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl:

 1. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 426 w obrębie 201 m. Przemyśla, położonej w rejonie ul. Władysława Łokietka – godzina 900,
 2. trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 1/8 niewydzieloną część w działkach nr 153/2 i nr 1374 w obrębie 0004 Korytniki – godzina 930,
 3. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 30/2 w obrębie 210 m. Przemyśla wraz z udziałem w wysokości 1/3 niewydz. części w działce nr 30/1 w obrębie 210 m. Przemyśla, położonej przy ul. Ludwika Pasteura – godzina 1000,
 4. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 501 w obrębie 208 m. Przemyśla, położonej w rejonie ul. Rzeźniczej – godzina 1030.

Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27,e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 04-07-2019
  do 07-08-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  04-07-2019
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  04-07-2019 09:59
  przez: Agnieszka Hałabura
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 151
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×