Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

PDF   Zarządzenie Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu (131,01KB)


Zarządzenie nr 248/2019

Prezydenta Miasta  Przemyśla

z dnia 1 lipca 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) -

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącym załącznik do  zarządzenia nr 245/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2019 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu:

1) w § 5 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy: „i Ochrony Środowiska”;

2) w § 35 wyrazy: „Wydział Audytu i Kontroli” zastępuje się wyrazami: „tę jednostkę”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

 

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun