Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

XIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad

XIII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2019-06-24, godz. 16:00 w Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Raport o stanie Gminy.
  1. przedstawienie raportu o stanie Gminy,
   PDFRaport_o_stanie_gminy_za_2018.pdf
   PDFPismo przewodnie z dn. 27.05.2019 .pdf
  2. debata nad raportem o stanie Gminy,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla wotum zaufania - proj. nr 125/2019.
   PDFProj. nr 125_2019.pdf
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok,
   DOCPismo przewodnie informacja za 2018.doc
   DOCzałącznik nr 8 - Udziały i akcje GMP.doc
   XLSXzałącznik nr 1 - GMP AKTUALNY A4.xlsx
   XLSXzałącznik nr 1 - GMP ok.xlsx
   XLSXzałącznik nr 1a - na podstawie zał. nr 1.xlsx
   XLSzałącznik nr 2 - GMP na prawach powiatu automatycznie zapis (Automatycznie zapisany).xls
   XLSzałącznik nr 2a - Zestawienie -na podstawie zał. nr 2.xls
   XLSzałącznik nr 3 - współwłasność ok.xls
   XLSzałącznik nr 5 - w uzytkowaniu wieczystym.xls
   XLSzałącznik nr 6 - powiat posiadanie.xls
   XLSzałącznik nr 6a - Zestawienie na podstawie zał. nr 6.xls
   XLSzałącznik nr 7 - GMP posiadanie.xls
   XLSzałącznik nr 7a - Zestawienie na podstawie zał. nr 7 -.xls
   XLSXzałącznik nr 9 - naleznosci.xlsx
   XLSXzałącznik nr 10 - komunalizacja.xlsx
   XLSXzałącznik nr 11 - nabyte art. 98.xlsx
   XLSXzałącznik nr 12 - nabyte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.xlsx
   XLSXzałącznik nr 13 - nabyte na podstawie umowy.xlsx
   XLSXzałącznik nr 14 - zasiedzenia.xlsx
   XLSXzałącznik nr 15 - wykaz nieruchomości przyznanych w ramach odszkodowania za działkli wydzielone pod drogi.xlsx
   XLSzałącznik nr 16 - sprzedane lokale wraz z udziałem w niewydzielonych częsciach gruntu.xls
   XLSXzałącznik nr 17 - sprzedane lokale i podwórka.xlsx
   XLSzałącznik nr 18 - sprzedane lokale wraz z uw.xls
   XLSXzałącznik nr 19 - wykaz sprzedanych lokali wraz z udzialem w niewydzielonych cześciach gruntu.xlsx
   XLSzałącznik nr 20 - sprzedaż.xls
   XLSzałącznik nr 21 - oddane w UW.xls
   XLSXzałącznik nr 22 - UW aktualny.xlsx
   XLSXzałącznik nr 23 - Trwaly_zarzad_2018.xlsx
   XLSXzałącznik nr 24 - wygaszenie trwałego zarządu.xlsx
   XLSXzałącznik nr 25 - stwierdzenie_nabycia_uzytkowania_-_PZD_2018.xlsx
   XLSXzałącznik nr 28 - dochody ogółem.xlsx
   PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.pdf
   PDFzałącznik nr 4 - zestawienie stanu majatkowego.pdf
   PDFzałącznik nr 26 - Przychody_2018.pdf
   PDFzałącznik nr 27 - Rozchody_2018.pdf
  2. przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
   PDFOpinia KR o sprawozd. finans. i sprawozd. z wyk. budżetu za 2018 r. + wniosek o udzielenie absolutorium.pdf
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   PDFrio-uchwala-nr-11282019-z-dn-15052019-r-w-spr-opinii-o-sprawozdaniu-z-wyk-budzetu-za-2018-r_437354.pdf
  4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok – proj. nr 123/2019.
   PDFSprawozdanie finasowe na dzień 31.12.2018 r..pdf
   PDFProj. nr 123_2019.pdf
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok – proj. nr 124/2019.
   PDFProj. nr 124_2019.pdf
 4. Zakończenie obrad.
Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2019
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  19-06-2019 14:39
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  02-07-2019 16:51
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 555
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl