Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

XII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu - porządek obrad


XII Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu w dniu 2019-06-24, godz. 09:00 w Sali Narad, pok. nr 18, I piętro Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 20.05.2019 r.
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 4. Wystąpienia radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019-2023 - proj. nr 116/2019.
  PDFProj. nr 116_2019.pdf
  PDFWPRiMUWiK 2019-2023 - Opis.pdf
  PDFWPRiMUWiK 2019-2023 - Zestawienie tabelaryczne.pdf
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Przemyska Karta Seniora" - proj. nr 129/2019.
  PDFProj. nr 129_2019.pdf
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 117/2019.
  PDFProj. nr 117_2019.pdf
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 9/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną - proj. nr 119/2019.
  PDFProj. nr 119_2019.pdf
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Przemyśla - proj. nr 113/2019.
  PDFProj. nr 113_2019.pdf
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl - proj. nr 130/2019.
  PDFProj. nr 130_2019.pdf
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziału w nieruchomości lokalowej - proj. nr 118/2019.
  PDFProj. nr 118_2019.pdf
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 106/2019.
  PDFProj. nr 106_2019 (2).pdf
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 109/2019.
  PDFProj. nr 109_2019.pdf
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 110/2019.
  PDFProj. nr 110_2019.pdf
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 120/2019.
  PDFProj. nr 120_2019.pdf
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 121/2019.
  PDFProj. nr 121_2019.pdf
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 122/2019.
  PDFProj. nr 122_2019.pdf
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 126/2019.
  PDFProj. nr 126_2019.pdf
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok - proj. nr 128/2019.
  PDFProj. nr 128_2019.pdf
 20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2019 r. - proj. nr 127/2019.
  PDFProj. nr 127_2019.pdf
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania - proj. nr 112/2019.
  PDFProj. nr 112_2019.pdf
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placu - proj. nr 115/2019.
  PDFProj. nr 115_2019.pdf
  PDFProj. nr 115_2019 - opinia Z.O Nr 1.pdf
 23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników - proj. nr 111/2019.
  PDFProj. nr 111_2019.pdf
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - proj. nr 107/2019.
  PDFProj. nr 107_2019.pdf
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - proj. nr 108/2019.
  PDFProj. nr 108_2019.pdf
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia ponownych wyborów do Zarządu Osiedla na terenie miasta Przemyśla - proj. nr 114/2019.
  PDFProj. nr 114_2019.pdf
 27. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za I kwartał 2019 roku.
  PDFSprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I kwartał 2019 r..pdf
 28. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 3 stycznia 2019 r. do 29 marca 2019 r.
  PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 3 stycznia 2019 r. do 29 marca 2019 r.pdf
 29. Zakończenie obrad.
Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2019
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  19-06-2019 14:12
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  02-07-2019 16:54
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 393
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl