Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 221/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 czerwca 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Pr...

PDF   Zarządzenie Nr 221/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 czerwca 2019 r. o zmianie zarządzenia w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton (164,48KB)
PDFZałącznik do zarządzenia - Zasady stosowania blankietów korespondencyjnych i pieczęci (440,33KB)
PDFZałącznik do zasad - blankiet korespondencyjny (108,75KB)
DOCXZałącznik do zasad - blankiet korespondencyjny (57,17KB)


Zarządzenie Nr 221/2019

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 14 czerwca 2019 r.

 

o zmianie zarządzenia w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), § 1 ust. 3, 5, § 2 ust. 2 i § 42 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 552/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton z późn. zm. załącznik Nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

 

PDFZałącznik do zarządzenia - zasady stosowania blankietów korespondencyjnych i pieczęci.pdf (332,77KB)