Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 10 lipca 2019 r. zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

INFORMACJA

      Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 10 lipca 2019 r. zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych w Przemyślu:

 1. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1197/2 o powierzchni 0,0483 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Piotra Kmity, godzina 900,
 2. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 325/3 o powierzchni 0,1671 ha w obrębie 211 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sobótki, godzina 930,
 3. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 1457/3 o powierzchni 0,0062 ha w obrębie 208 m. Przemyśla, położonej przy ul. Sybiraków, godzina 1000.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 11-06-2019
  do 10-07-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  11-06-2019
  przez: Ewa Rojek
 • opublikowano:
  11-06-2019 12:19
  przez: Ewa Rojek
 • zmodyfikowano:
  11-06-2019 12:20
  przez: Ewa Rojek
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 231
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×