Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych na dzień 26 czerwca 2019 r. rokowaniach w sprawie zbycia nieruchomości

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 26 czerwca 2019 r. o godzinie 900 zostały ogłoszone rokowania na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1249/2 w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Mikołaja Reja.

Rokowania odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i rokowań można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 03-06-2019
  do 26-06-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  03-06-2019
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  03-06-2019 14:57
  przez: Agnieszka Hałabura
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 142
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×