Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonych rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej - działka nr 1249/2 w obr. 207

Prezydent Miasta Przemyśla
informuje,

że w dniu 26 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, w sali nr 19, o godzinie 900 odbędą się rokowania w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1249/2 o powierzchni 0,0022 ha w obrębie 207 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą Nr PR1P/00054902/6, położonej przy ul. Mikołaja Reja, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działka nr 1254 w obrębie 207 m. Przemyśla.

Cena sprzedaży ustalona została w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).
Od ceny nieruchomości zostanie udzielona bonifikata w wysokości 80 %.