Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 31 lipca 2019 r. został ogłoszony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie TSSE EURO-PARK Wisłosan

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 31 lipca 2019 r. o godzinie 10:00 został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 2/30 o powierzchni 6,4813 ha w obrębie 213 m. Przemyśla, położonej na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w Przemyślu.

 Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl

Informacji dotyczących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN udziela Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 99 99 lub (15) 823 66 88.

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 03-06-2019
  do 31-07-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  03-06-2019
  przez: Ewa Rojek
 • opublikowano:
  03-06-2019 13:46
  przez: Ewa Rojek
 • zmodyfikowano:
  03-06-2019 13:49
  przez: Ewa Rojek
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 51
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×