Przejdź do treści strony WCAG

Piotr Pipka-oświadczenie majątkowe roczne za 2018 r.


PDFPiotr Pipka-oświadczenie majątkowe roczne za 2018 r.

PDFPiotr Pipka korekta do oświadczenia majątkowego 2018.pdf

Wyłączenie jawności informacji publicznej w publikowanych oświadczeniach majątkowych następuje na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn.zm.)-jawność wyłączyła R. Gnus –Główny specjalista