Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargach ogłoszonych na dzień 19 czerwca 2019 r.

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 19 czerwca 2019 r. zostały ogłoszone następujące przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl:

 • kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1561 w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Słowackiego, godzina 900,
 • przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr 588/1 i nr 588/2 wraz z udziałem wynoszącym 2/3 niewydzielonych części w działce nr 587 wszystkie w obrębie 201 m. Przemyśla, położonej przy ul. Władysława Łokietka, godzina 930.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 28-05-2019
  do 19-06-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  28-05-2019
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  28-05-2019 09:14
  przez: Agnieszka Hałabura
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 141
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×