Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 180/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do ...

PDF   Zarządzenie Nr 180/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Przemyślu (184,73KB)


Zarządzenie Nr 180/2019

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 21 maja 2019 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego  w Przemyślu.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506)  i § 72 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 274/10 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu z późn. zm.

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, interwencji oraz petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego
w Przemyślu z późn. zm. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 „2. Prezydent, zastępcy prezydenta, sekretarz i skarbnik przyjmują mieszkańców we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w Kancelarii Prezydenta Miasta.”.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun