Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargu ogłoszonym na dzień 5 czerwca 2019 r.

I N F O R M A C J A

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 5 czerwca 2019 r. na godzinę 900 został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, wynoszącego 1/8 niewydzieloną część w działkach nr 153/2 i nr 1374 w obrębie 0004 Korytniki.

Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 07-05-2019
  do 05-06-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  07-05-2019
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  07-05-2019 08:33
  przez: Agnieszka Hałabura
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 212
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×