Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przetargu ogłoszonym na dzień 29 maja 2019 r.

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 29 maja 2019 r. na godzinę 900 został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 426 w obrębie 201 m. Przemyśla, położonej w rejonie ul. Władysława Łokietka.

Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

 

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 30-04-2019
  do 29-05-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  30-04-2019
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  30-04-2019 09:49
  przez: Agnieszka Hałabura
 • zmodyfikowano:
  30-04-2019 09:54
  przez: Agnieszka Hałabura
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 192
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×