Przejdź do treści strony WCAG

Prezydent Miasta Przemysla informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej przy ul. Tarniowej w Przemyślu

INFORMACJA

         Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie informacji Publicznej, podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl przeznaczonej do zbycia, oznaczonej jako działka nr 1063 o powierzchni 0,0665 ha w obrębie 214 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00101371/9, położonej przy ul. Tarniowej w Przemyślu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 6 czerwca 2019 r.

MK.6840.29.2013.jpeg