Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr 28/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w 2019 roku.