Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 27 lutego 2019 r. zostały ogłoszone przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Gospodarczej, na terenie Podstrefy Przemyśl TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 27 lutego 2019 r. zostały ogłoszone przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Gospodarczej, na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO‑PARK WISŁOSAN:

 1. dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 6/10 w obrębie 213 m. Przemyśla, wraz z udziałem w wysokości 1/5 niewydzielonej części w działkach: nr 6/7 i nr 6/12 obie w obrębie 213 m. Przemyśla – godzina 900,
 2. dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 6/13 w obrębie 213 m. Przemyśla, wraz z udziałem w wysokości 1/5 niewydzielonej części w działkach: nr 6/7 i nr 6/12 obie w obrębie 213 m. Przemyśla – godzina 930,
 3. dziewiąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 6/14 w obrębie 213 m. Przemyśla, wraz z udziałem w wysokości 1/5 niewydzielonej części w działkach: nr 6/7 i nr 6/12 obie w obrębie 213 m. Przemyśla – godzina 1000.

Przetargi odbędą się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o dotyczące przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e‑mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 30-01-2019
  do 27-02-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  30-01-2019
  przez: Ewa Rojek
 • opublikowano:
  30-01-2019 15:01
  przez: Ewa Rojek
 • zmodyfikowano:
  30-01-2019 15:17
  przez: Ewa Rojek
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 151
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×