Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o ogłoszonym na dzień 27.02.2019 r. przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dzialki nr 1561 obręb 207, ul. Słowackiego.

I N F O R M A C J A

           Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na dzień 27 lutego 2019 r. godz. 10:30 został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 1561 w obrębie 207 m. Przemyśla, położonej przy ul. Juliusza Słowackiego.

            Przetarg odbędzie się w podanym wyżej terminie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.     

            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.://www.przemysl.pl.

 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 29-01-2019
  do 27-02-2019 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  29-01-2019
  przez: Agnieszka Solka
 • opublikowano:
  29-01-2019 12:29
  przez: Agnieszka Solka
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 188
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×