Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 18/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas 1 szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

PDF   Zarządzenie Nr 18/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas 1 szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020


Zarządzenie Nr 18/2019

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 24 stycznia 2019r.

 

 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas 1 szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

Na podstawie art 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018r., poz. 996 z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl, na rok szkolny 2019/2020, określa się następujące terminy:

 

 

 L.p

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2019r. do 22.03.2019 r.

od 30.04.2019 r. do 27.05.2019 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. o Prawo oświatowe (Dz.U. 2018, poz. 996 z późn.zm.)

od 01.03.2019 r. do 27.03.2019 r.

od 30.04.2019 r. do 31.05.2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17.04.2019 r.

19.06.2019 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 17.04.2019 r. do 29.04.2019 r.

od 19.06.2019 r. do 27.06.2019 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30.04.2019r.

28.06.2019 r.

 

                          

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz komisjom rekrutacyjnym powołanym przez dyrektorów  szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Przemyśl.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun