Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 546/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

PDF   Zarządzenie Nr 546/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok (554,83KB)


Zarządzenie Nr 546/2018

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 

Na podstawie art. 257 pkt 3 i pkt 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm. ) oraz § 5 pkt 2 uchwały Nr 262/2017 Rady Miejskiej  w Przemyślu z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa na 2018 rok

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, tj.:

 

dział

rozdział

paragraf

zmiany

rodzaj (nazwa) zadań/podmiotu

 

 

 

 

 

750

75023

4110

-16 000,00

zadania własne

750

75023

4210

-5 000,00

zadania własne

750

75023

4300

21 000,00

zadania własne

754

75411

3020

-3 190,00

zadania zlecone

754

75411

3070

-1 732,00

zadania zlecone

754

75411

4060

-13,00

zadania zlecone

754

75411

4110

-365,00

zadania zlecone

754

75411

4180

-100 700,00

zadania zlecone

754

75411

4210

113 976,00

zadania zlecone

754

75411

4220

-1 658,00

zadania zlecone

754

75411

4250

8 292,00

zadania zlecone

754

75411

4260

-10 386,00

zadania zlecone

754

75411

4270

5 989,00

zadania zlecone

754

75411

4280

-20 774,00

zadania zlecone

754

75411

4300

21 628,00

zadania zlecone

754

75411

4360

-2 648,00

zadania zlecone

754

75411

4410

-5 062,00

zadania zlecone

754

75411

4430

-817,00

zadania zlecone

754

75411

4510

-120,00

zadania zlecone

754

75411

4520

-2 420,00

zadania zlecone

851

85158

4270

-41,00

zadania własne

851

85158

4280

41,00

zadania własne

853

85321

3020

-1 260,00

zadania zlecone

853

85321

4170

2 220,00

zadania zlecone

853

85321

4260

-340,00

zadania zlecone

853

85321

4270

-200,00

zadania zlecone

853

85321

4280

-170,00

zadania zlecone

853

85321

4700

-250,00

zadania zlecone

 

 

razem:

0,00

 

 

Zmiany powodują zmianę planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun


 

UZASADNIENIE

 

Przeniesień wydatków dokonuje się celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez jednostki organizacyjne, w tym:

dział

rozdział

paragraf

zmiany

rodzaj (nazwa) zadań/podmiotu

w tym:

KMPSP

OKK

KTD

BI

MOZU

MOPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

75023

4110

-16 000,00

zadania własne

 

 

-16 000,00

 

 

 

 

750

75023

4210

-5 000,00

zadania własne

 

 

 

 

-5 000,00

 

 

750

75023

4300

21 000,00

zadania własne

 

 

 

16 000,00

5 000,00

 

 

754

75411

3020

-3 190,00

zadania zlecone

 

-3 190,00

 

 

 

 

 

754

75411

3070

-1 732,00

zadania zlecone

 

-1 732,00

 

 

 

 

 

754

75411

4060

-13,00

zadania zlecone

 

-13,00

 

 

 

 

 

754

75411

4110

-365,00

zadania zlecone

 

-365,00

 

 

 

 

 

754

75411

4180

-100 700,00

zadania zlecone

 

-100 700,00

 

 

 

 

 

754

75411

4210

113 976,00

zadania zlecone

 

113 976,00

 

 

 

 

 

754

75411

4220

-1 658,00

zadania zlecone

 

-1 658,00

 

 

 

 

 

754

75411

4250

8 292,00

zadania zlecone

 

8 292,00

 

 

 

 

 

754

75411

4260

-10 386,00

zadania zlecone

 

-10 386,00

 

 

 

 

 

754

75411

4270

5 989,00

zadania zlecone

 

5 989,00

 

 

 

 

 

754

75411

4280

-20 774,00

zadania zlecone

 

-20 774,00

 

 

 

 

 

754

75411

4300

21 628,00

zadania zlecone

 

21 628,00

 

 

 

 

 

754

75411

4360

-2 648,00

zadania zlecone

 

-2 648,00

 

 

 

 

 

754

75411

4410

-5 062,00

zadania zlecone

 

-5 062,00

 

 

 

 

 

754

75411

4430

-817,00

zadania zlecone

 

-817,00

 

 

 

 

 

754

75411

4510

-120,00

zadania zlecone

 

-120,00

 

 

 

 

 

754

75411

4520

-2 420,00

zadania zlecone

 

-2 420,00

 

 

 

 

 

851

85158

4270

-41,00

zadania własne

 

 

 

 

 

-41,00

 

851

85158

4280

41,00

zadania własne

 

 

 

 

 

41,00

 

853

85321

3020

-1 260,00

zadania zlecone

 

 

 

 

 

 

-1 260,00

853

85321

4170

2 220,00

zadania zlecone

 

 

 

 

 

 

2 220,00

853

85321

4260

-340,00

zadania zlecone

 

 

 

 

 

 

-340,00

853

85321

4270

-200,00

zadania zlecone

 

 

 

 

 

 

-200,00

853

85321

4280

-170,00

zadania zlecone

 

 

 

 

 

 

-170,00

853

85321

4700

-250,00

zadania zlecone

 

 

 

 

 

 

-250,00

 

 

razem:

0,00

 

 

0,00

-16 000,00

16 000,00

0,00

0,00

0,00

 

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun