Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 544/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla

PDF   Zarządzenie Nr 544/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla (136,97KB)


Zarządzenie Nr  544 /2018

Prezydenta Miasta Przemyśla

 z dnia  28 grudnia 2018 r.

 

w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla

 

Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), w związku art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.)  oraz  art. 68, art. 68ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks Pracy  (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) –

zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Z dniem 01 stycznia 2019 r.   p o w o ł u j e  się  Pana Bogusława Świeżego na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla.
  2. Powołanie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Miejskim w Przemyślu z dniem określonym w ust. 1.

 

§ 2

 

Warunki wynagrodzenia zostaną ustalone odrębnie.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun