Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 543/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla

PDF   Zarządzenie Nr 543/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla (151,91KB)


Zarządzenie Nr  543/2018

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 28 grudnia 2018 r.

 

w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla

 

Na  podstawie art. 26a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z późn. zm.), w związku  art. 7 pkt 1 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz  art. 70 § 2 i 1671 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 917 z pózn. zm. ) –

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Z dniem 28  grudnia 2018 r.   o d w o ł u j ę  Pana  Janusza Hamryszczaka ze stanowiska Zastępcy Prezydenta Miasta Przemyśla.

 

  1. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.

 

  1. W okresie wypowiedzenia udziela się pracownikowi przysługującego urlopu wypoczynkowego i zobowiązuje do jego wykorzystania.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun