Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 539/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

PDF   Zarządzenie Nr 539/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok (244,67KB)


Zarządzenie Nr 539/2018

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 27 grudnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

 

Na podstawie art. 257 pkt 3 i pkt 4, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm. ) oraz § 5 pkt 2 uchwały Nr 262/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 grudnia 2017r. Uchwała budżetowa na 2018 rok

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, tj.:

 

dział

rozdział

paragraf

zmiany

rodzaj (nazwa) zadań/podmiotu

 

 

 

 

 

750

75023

4110

-10 000,00

zadania własne

750

75023

4410

3 000,00

zadania własne

750

75023

4420

7 000,00

zadania własne

750

75023

 

0,00

 

750

 

 

0,00

 

 

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun


UZASADNIENIE

 

Przeniesień wydatków dokonuje się celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przez jednostki organizacyjne, w tym:

 

dział

rozdział

paragraf

zmiany

rodzaj (nazwa) zadań/podmiotu

w tym:

OKK

 

 

 

 

 

 

 

750

75023

4110

-10 000,00

zadania własne

 

-10 000,00

750

75023

4410

3 000,00

zadania własne

 

3 000,00

750

75023

4420

7 000,00

zadania własne

 

7 000,00

750

75023

 

0,00

 

 

0,00

750

 

 

0,00

 

 

0,00

 

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun