Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 538/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 grudnia 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów ...

PDF   Zarządzenie Nr 538/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 27 grudnia 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton (1,49MB)


Zarządzenie Nr 538/2018

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 27 grudnia 2018 r.

 

o zmianie zarządzenia w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), § 1 ust. 3, 5, § 2 ust. 2 i § 42 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

 

§ 1

W zarządzeniu Nr 552/2014 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Przemyślu oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów Proton z późn. wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Wojciech Bakun

PDFzalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-wykaz-klas-z-wykazu-akt-stanowiacych-wyjatki-od-systemu-tradycyjnego.pdf (651,78KB)