Przejdź do treści strony WCAG

NOWAK Bogumiła

Nowak Bogumiła.jpeg

Urodzona 09 marca 1961 r. w Przemyślu. Bezpartyjna.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

Studia podyplomowe:

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii - Zarządzanie placówką oświatowo - wychowawczą;

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Informatyka;

- Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Logopedia

Mężatka, dwoje dzieci.

Długoletni nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu, wolontariusz stowarzyszenia charytatywnego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, aktywnie współpracująca ze strukturami samorządowymi i organizacjami na rzecz edukacji,

Przewodnicząca NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu.

Oświadczenia majątkowe
PDFNowak Bogumiła - ośw. majątkowe pocz. VIII kadencji.pdf
PDFBogumiła Nowak - ośw. majątkowe za 2018 rok.pdf
PDFBogumiła Nowak - ośw. majątkowe za 2019 rok.pdf