Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Miejskiej w Przemyślu - VIII Kadencji

Komisja Budżetu i Finansów (KBF)
Małgorzata Gazdowicz – Przewodnicząca Komisji

Tomasz Leszczyński, Maciej Kamiński, Bogumiła Nowak, Ewa Sawicka, Andrzej Zapałowski, Janusz Zapotocki.

 

Komisja Gospodarki Miejskiej (KGM)
Wojciech Rzeszutko – Przewodniczący Komisji

Robert Bal, Bartłomiej Barczak, Daniel Dryniak, Małgorzata Gazdowicz, Maciej Kamiński, Marcin Kowalski, Jerzy Krużel, Mirosław Majkowski, Bogumiła Nowak, Ewa Sawicka, Grażyna Stojak, Andrzej Zapałowski, Janusz Zapotocki, Paweł Zastrowski, Monika Jaworska.

 

Komisja Edukacji (KE)
Bogumiła Nowak
– Przewodnicząca Komisji

Robert Bal, Andrzej Berestecki, Monika Jaworska, Marcin Kowalski, Dariusz Lasek, Andrzej Zapałowski.

 

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia (KRS)

Andrzej Berestecki, Bogumiła Nowak, Janusz Zapotocki, Paweł Zastrowski, Dariusz Lasek, Paweł Kaniecki.

 

Komisja Kultury, Promocji i Turystyki (KPT)

Mirosław Majkowski, Paweł Kaniecki, Robert Bal, Jerzy Krużel, Grażyna Stojak, Ewa Sawicka.

 

Komisja Sportu (KS)
Bartłomiej Barczak – Przewodniczący Komisji

Robert Bal, Monika Jaworska, Marcin Kowalski, Dariusz Lasek, Janusz Zapotocki, Paweł Zastrowski.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (KSW)
Andrzej Zapałowski – Przewodniczący Komisji

Wojciech Błachowicz, Bartłomiej Barczak, Małgorzata Gazdowicz, Monika Kamińska, Tomasz Kulawik, Tomasz Leszczyński.


Komisja Rewizyjna (KR)
Wojciech Błachowicz – Przewodniczący Komisji

Bartłomiej Barczak, Andrzej Berestecki, Tomasz Kulawik, Daniel Dryniak, Monika Jaworska, Tomasz Leszczyński, Bogumiła Nowak, Wojciech Rzeszutko.

 

Doraźna Komisja do spraw Opiniowania Wniosków o Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla (HOMP)
Andrzej Berestecki, Małgorzata Gazdowicz, Jerzy Krużel, Tomasz Leszczyński, Bogumiła Nowak.

 

Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
Małgorzata Gazdowicz, Grażyna Stojak, Daniel Dryniak, Mirosław Majkowski, Janusz Zapotocki.