Przejdź do treści strony WCAG

Komisje Rady Miejskiej w Przemyślu - VIII Kadencji

Komisja Budżetu i Finansów (KBF)
Tomasz Leszczyński – Przewodniczący Komisji

Małgorzata Gazdowicz, Ewa Sawicka, Andrzej Zapałowski, Janusz Zapotocki

 

Komisja Gospodarki Miejskiej (KGM)
Grażyna Stojak – Przewodnicząca Komisji

Bartłomiej Barczak, Jerzy Krużel, Mirosław Majkowski, Wojciech Rzeszutko, Ewa Sawicka, Andrzej Zapałowski, Janusz Zapotocki, Paweł Zastrowski

 

Komisja Edukacji (KE)
Monika Jaworska-Żurawska – Przewodnicząca Komisji

Robert Bal, Andrzej Berestecki,Maciej Kamiński, Marcin Kowalski, Dariusz Lasek, Bogumiła Nowak, Andrzej Zapałowski

 

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia (KRS)
Paweł Zastrowski – Przewodniczący Komisji

Andrzej Berestecki, Dariusz Lasek,Bogumiła Nowak, Tomasz Schabowski, Ewa Sawicka

 

Komisja Promocji i Turystyki (KPT)
Mirosław Majkowski – Przewodniczący Komisji

Robert Bal, Monika Jaworska-Żurawska, Tomasz Leszczyński,Monika Różycka, Wojciech Rzeszutko

 

Komisja Kultury (KK)
Jerzy Krużel – Przewodniczący Komisji

Robert Bal, Małgorzata Gazdowicz, Mirosław Majkowski, Bogumiła Nowak, Grażyna Stojak

 

Komisja Sportu (KS)
Marcin Kowalski – Przewodniczący Komisji

Robert Bal, Bartłomiej Barczak, Daniel Dryniak, Monika Jaworska-Żurawska, Maciej Kamiński, Dariusz Lasek, Tomasz Schabowski, Janusz Zapotocki, Paweł Zastrowski

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (KSW)
Monika Różycka
– Przewodnicząca Komisji

Wojciech Błachowicz, Bartłomiej Barczak, Daniel Dryniak, Tomasz Kulawik, Tomasz Leszczyński, Tomasz Schabowski, Paweł Zastrowski


Komisja Rewizyjna (KR)
Wojciech Błachowicz
– Przewodniczący Komisji

Daniel Dryniak, Tomasz Kulawik, Dariusz Lasek, Tomasz Leszczyński, Tomasz Schabowski, Paweł Zastrowski

 

Doraźna Komisja do spraw Opiniowania Wniosków o Nadanie Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla (HOMP)
Andrzej Berestecki, Małgorzata Gazdowicz, Jerzy Krużel, Tomasz Leszczyński, Bogumiła Nowak

 

Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników
Małgorzata Gazdowicz, Grażyna Stojak, Daniel Dryniak, Mirosław Majkowski, Janusz Zapotocki.