Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr 175/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ...