Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr 174/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 15 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2018 r.