Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 400/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu „Zasłużony dla Wolontariatu 2018”

PDF   Zarządzenie Nr 400/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu „Zasłużony dla Wolontariatu 2018” (2,43MB)


Zarządzenie Nr 400/2018

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 17 października 2018 r.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu „Zasłużony dla Wolontariatu 2018”

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam Regulamin Konkursu „Zasłużony dla Wolontariatu 2018” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie wraz z Regulaminem Konkursu „Zasłużony dla Wolontariatu 2018” zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Robert Choma

Załączniki w formie edytowalnej:

DOCZałącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Wniosek „Zasłużony dla Wolontariatu 2018” w kategorii I: Przemyski Wolontariusz Roku - wolontariat indywidualny (50,00KB)

DOCZałącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Wniosek do tytułu „Zasłużony dla Wolontariatu 2018” w kategorii II: Przemyski Wolontariusz Roku - wolontariat grupowy (47,00KB)

DOCZałącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Wniosek do tytułu „Zasłużony dla Wolontariatu 2018” w kategorii III: Przemyska Organizacja/Instytucja Przyjazna Wolontariuszom (47,50KB)