Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 378/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 3 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, bądź będących w samoistny...

PDF   Zarządzenie Nr 378/2018 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 3 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, bądź będących w samoistnym posiadaniu, oraz ustalenia wynagrodzenia za użytkowanie tych gruntów bez umowy (599,49KB)


Zarządzenie Nr 378/2018

Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 3 października 2018 r.

 

zmieniając zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, bądź będących w samoistnym  posiadaniu, oraz ustalenia wynagrodzenia za użytkowanie tych gruntów bez umowy

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 540/13 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla, bądź będących w samoistnym posiadaniu, oraz ustalenia wynagrodzenia za użytkowanie tych gruntów bez umowy, z późn. zm. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom: Wydziału Mienia Komunalnego, Wydziału Gospodarki Lokalowej oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT

MIASTA PRZEMYŚLA

Robert Choma

PDFZałącznik do zarządzenia nr 378_2018 - tabela stawek netto.pdf (403,81KB)