Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Porządek obrad LXI (61) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 13 września 2018 r.

Przemyśl, dnia 5 września 2018 r.

KRM.0002.13.2018

Uprzejmie zapraszam na LXI (61) sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 13 września 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia: 04.07.2018 r., 23.07.2018 r., 21.08.2018 r.
 3. Wystąpienie Komendanta Miejskiej Policji w Przemyślu w sprawie przedstawienia raportu nt. bezpieczeństwa miasta Przemyśla za ostatnie 2 lata.
 4. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. – PDFProj. nr 158/2018.pdf.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta Przemyśla – PDFProj. nr 163/2018.pdf.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielonka I – północ” – PDFProj. nr 153/2018.pdf.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – PDFProj. nr 149/2018.pdfPDFProj. nr 150/2018.pdf, PDFProj. nr 151/2018.pdf, PDFProj. nr 152/2018.pdf, PDFProj. nr 159/2018.pdf, PDFProj. nr 160/2018.pdf, PDFProj. nr 161/2018.pdf, PDFProj. nr 162/2018.pdf.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania – PDFProj. nr 166/2018.pdf, PDFAutopoprawka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFProj. nr 154/2018.pdf, PDFProj. nr 155/2018.pdf, PDFProj. nr 156/2018.pdf, PDFProj. nr 157/2018.pdf, PDFProj. nr 165/2018.pdf.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości oraz obciążenia nieruchomości służebnością gruntową – PDFProj. nr 164/2018.pdf, PDFProj. nr 164/2018 mapa.pdf.
 12. PDFSprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za II kwartał 2018 roku.pdf.
 13. PDFSprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za I półrocze 2018 roku.pdf.
 14. PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 4 kwietnia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.
 15. Wystąpienia radnych.
 16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 17. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Bogusław Zaleszczyk


PDF13.09.2018 r. Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej.pdf

Dodatkowe projekty uchwał:
PDFProjekt Nr 167/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2018 r.
 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 05-09-2018
 • wytworzono:
  05-09-2018
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  05-09-2018 14:37
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  12-09-2018 13:40
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 845
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×