Przejdź do treści strony

Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr decyzji, które wygasają z dniem 1 stycznia 2018r.

Wykaz decyzji, które wygasają z dniem 1 stycznia 2018r. w związku z art. 546 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566) dot. decyzji wydanych na podstawie art.50 i 59 ustawy zmienianej w art. 497 dotyczące nieruchomości lub jej części znajdującej się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z art. 169 ust. 2 pkt. 2 lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej):

1. Decyzje wydane przez Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla w okresie od 1 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2017r.

JPEGtabela 1.jpeg

JPEGcd tabela 1.jpeg

2. Decyzje wydane przez Prezydenta Miasta Przemyśla w okresie od 9.12.2003r. do 1 czerwca 2015r.

PDFdecyzje o w.z w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.pdf

PDFdecyzje o w.z. w odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  03-09-2018
  przez: Jerzy Ochalski
 • opublikowano:
  03-09-2018 11:02
  przez: Jerzy Ochalski
 • zmodyfikowano:
  13-11-2018 12:42
  przez: Jerzy Ochalski
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 526
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl