Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Porządek obrad LX (60) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 21 sierpnia 2018 r.

Przemyśl, dnia 13.08.2018 r.KRM.0002.12.2018

Uprzejmie zapraszam na LX (60) sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godz. 09.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 26.04.2018 r., 24.05.2018 r., 21.06.2018 r.
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl” – PDFProj. nr 148/2018.pdf; PDFProj. nr 148/2018 - Załącznik.pdf.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2016-2023 – PDFProj. nr 147/2018.pdf; PDFProj. nr 147/2018 - Załącznik.pdf, PDFProj. nr 147_2018 - Autopoprawka.pdf.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu p.n.: „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – PDFProj. nr 146/2018.pdf.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Przemyśla na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do 2025 r.” – PDFProj. nr 138/2018.pdf; PDFProj. nr 138/2018 - Załącznik.pdf.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu projektu „Przemyślany Rozwój” opracowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – PDFProj. nr 142/2018.pdf.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – PDFProj. nr 143/2018.pdf; PDFProj. nr 144/2018.pdf; PDFProj. nr 142/2018 - Autopoprawka.pdf.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania – PDFProj. nr 137/2018.pdf.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFProj. nr 139/2018.pdf; PDFProj. nr 141/2018.pdf.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne – PDFProj. nr 140/2018.pdf.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2018 r. – PDFProj. nr 145/2018.pdf.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do zarządu osiedla na terenie miasta Przemyśla – PDFProj. nr 133/2018.pdf.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej, uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Przemyśla – PDFProj. nr 121/2018.pdf.
 16. Wystąpienia radnych.
 17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 18. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Adam Łoziński


PDF21.08.2018 r. - Zaproszenie.pdf
 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 13-08-2018
 • wytworzono:
  13-08-2018
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  14-08-2018 14:14
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  21-08-2018 08:51
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 829
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×