Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Porządek obrad LVII (57) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 21 czerwca 2018 r.

Przemyśl, dnia 6 czerwca 2018 r.

KRM.0002.9.2018

Uprzejmie zapraszam na LVII (57) sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia: 25.01.2018 r., 19.02.2018 r., 22.03.2018 r.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok:
 1. przedstawienie PDFopinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, PDFOpinia RIO z dn. 30.05.2018r w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2017 rok.,
 2. przedstawienie opinii PDFRegionalnej Izby Obrachunkowej,
 3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok – PDFproj. nr 107/2018.pdf,
 4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Przemyśla absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok – PDFproj. nr 108/2018.pdf.
 1. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2018 r. – PDFproj. nr 110/2018.pdf.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok – PDFproj. nr 104/2018.pdf, PDFproj. nr 105/2018.pdf.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto I” – PDFproj. nr 111/2018.pdf.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winna Góra II” – PDFproj. nr 112/2018.pdf.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lwowska IV” – PDFproj. nr 113/2018.pdf.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFproj. nr 114/2018.pdf.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – PDFproj. nr 115/2018.pdf.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17, w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – PDFproj. nr 103/2018.pdf.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Przemyskiej Rady Seniorów – PDFproj. nr 106/2018.pdf.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl do Organu Regulacyjnego – PDFproj. nr 109/2018.pdf, PDFAutopoprawka.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miejska Przemyśl – PDFproj. nr 102/2018.pdf.
 13. PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 2 stycznia 2018 r. do 30 marca 2018 r.
 14. Wystąpienia radnych.
 15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Bogusław Zaleszczyk


PDF21.06.2018 - SESJA RM - Zaproszenie.pdf
 

Projekty dodatkowe:
PDFproj. nr 116/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Przemyśla na 2018 rok.
PDFproj. nr 117/2018 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.
PDFproj. nr 118/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Przemyśla na 2018 rok.
PDFproj. nr 119/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr 61/2018 z dn. 26 kwietnia 2018 r.
PDFproj. nr 120/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Przemyśla na 2018 rok.
 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 06-06-2018
 • wytworzono:
  06-06-2018
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  06-06-2018 11:53
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  18-06-2018 12:33
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 1005
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×