Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - Oferta Podkarpackiego Związku Koszykówki

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

W dniu 8 marca 2018 r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemysła uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Podkarpackiemu Związkowi Koszykówki w Rzeszowie realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych pt. „XIV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców urodzonych w 2005 r. o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla z okazji 100–lecia odzyskania niepodległości przez Polskę pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego w dniach 15-17.06.2018” z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 4.500 zł.     

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
 3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyśla, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do dnia 20 marca 2018 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

 1. listownie - osobiście w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu  lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
 2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:

 

PDFOFERTA Podkarpacki Związek Koszykówki w Rzeszowie.pdf
PDFOgłoszenie Prezydenta Miasta Przemysla.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-03-2018
  przez: Robert Gawlik
 • opublikowano:
  13-03-2018 14:25
  przez: Robert Gawlik
 • zmodyfikowano:
  13-03-2018 14:26
  przez: Robert Gawlik
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 183
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×