Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Porządek obrad LIII (53) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 22 marca 2018 r.

Przemyśl, dnia 13.03.2018 r.

KRM.0002.4.2018

Uprzejmie zapraszam na LIII (53) sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 09.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFproj. nr 45/2018.pdf.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFproj. nr 42/2018.pdf.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz obciążenia nieruchomości służebnością gruntową – PDFproj. nr 54/2018.pdf.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Przemyśla na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – PDFproj. nr 55/2018.pdf.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w budżecie miasta na 2018 rok – PDFproj. nr 48/2018.pdf, PDFproj. nr 49/2018.pdf, PDFproj. nr 50/2018.pdf, PDFproj. nr 56/2018.pdf.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym – PDFproj. nr 40/2018.pdf.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I” – PDFproj. nr 53/2018.pdf.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Oczka Wodne I/05” – PDFproj. nr 52/2018.pdf.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  – PDFproj. nr 44/2018.pdf.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat oraz zniżek i zwolnień z opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl – PDFproj. nr 41/2018.pdf.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl – PDFproj. nr 46/2018.pdf.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Nr 12 im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu – PDFproj. nr 47/2018.pdf.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2018 roku – PDFproj. nr 51/2018.pdf, PDFproj. nr 51/2018 - Autopoprawka.pdf.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 155/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Twórczego Miasta Przemyśla – PDFproj. nr 43/2018.pdf.
 17. PDFSprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za okres od 2 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.
 18. Wystąpienia radnych.
 19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Bogusław Zaleszczyk


PDF22.03.2018 - Zaproszenie Sesja.pdf

Dodatkowe materiały:

PDFProjekt Nr 57/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
PDFProjekt Nr 58/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
 


 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 13-03-2018
 • wytworzono:
  13-03-2018
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  13-03-2018 13:47
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  20-03-2018 14:13
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 1009
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×