Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości - boksów garażowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów, położonych przy ul. Żulińskiego w Przemyślu

INFORMACJA

 

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że wykazy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów nieograniczonych, położonych w budynku garażowym przy ul. Żulińskiego w Przemyślu, oznaczonych jako:

 1. boks garażowy nr 1 o powierzchni 14,84 m2, objęty księgą wieczystą nr PR1P/00097807/3, wraz z udziałem wynoszącym 50/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 2894 o powierzchni 0,0711 ha w obrębie 202 i działka nr 841 o powierzchni 0,0159 ha w obrębie 202, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00066457/8 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
 2. boks garażowy nr 2 o powierzchni 15,12 m2, objęty księgą wieczystą nr PR1P/00097808/0, wraz z udziałem wynoszącym 50/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 2894 o powierzchni 0,0711 ha w obrębie 202 i działka nr 841 o powierzchni 0,0159 ha w obrębie 202, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00066457/8 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
 3. boks garażowy nr 3 o powierzchni 15,12 m2, objęty księgą wieczystą nr PR1P/00097809/7, wraz z udziałem wynoszącym 51/1000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi działka nr 2894 o powierzchni 0,0711 ha w obrębie 202 i działka nr 841 o powierzchni 0,0159 ha w obrębie 202, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00066457/8 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,

zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Rynek 1 i Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, www.przemysl.pl

 Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) upływa w dniu 23 stycznia 2018 r.

MK.6840.7.1.2016 (2).jpeg

MK.6840.7.2.2016 (2).jpeg

MK.6840.7.3.2016 (2).jpeg

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 12-12-2017
  do 03-01-2018 (NIEOBOWIĄZUJĄCY)
 • wytworzono:
  11-12-2017
  przez: Agnieszka Hałabura
 • opublikowano:
  11-12-2017 14:43
  przez: Agnieszka Hałabura
 • zmodyfikowano:
  11-12-2017 14:44
  przez: Agnieszka Hałabura
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 174
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×