Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Porządek obrad XLVIII (48) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 19 grudnia 2017 r.

Przemyśl, dnia 4 grudnia 2017 r.

KRM.0002.15.2017

 

Uprzejmie zapraszam na XLVIII (48) sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości – PDFproj. nr 278/2017.pdf.
 3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla – PDFproj. nr 243/2017, PDFUchwała Nr 11/13/2017 z dnia 12 grudnia 2017r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Przemyśla na lata 2018 - 2029, PDFWniosek o zmiany proj nr 243/2017.pdf.
 5. Podjęcie uchwały budżetowej na 2018 r.:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2018 r. – PDFproj. nr 244/2017, PDFWniosek o zmiany proj nr 244/2017.pdf
   , PDFuzasadnienie.pdf, PDFmateriały informacyjne.pdf ,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej - PDFUchwała Nr 11/9/2017 z dnia 12 grudnia 2017r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Przemyśl na 2018 rok.,
  3. odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały budżetowej,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami,
  6. podjęcie uchwały budżetowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem i jedną osobę będącą pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu – PDFproj. nr 277/2017.pdf.
 7. Wystąpienia radnych.
 8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

Lucyna Podhalicz


PDFZaproszenie 04.12.2017 r.pdf
 

Dodatkowe projekty uchwał:
PDFProjekt Nr 279/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr 64/2008 rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla
PDFProjekt Nr 280/2017 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na terenie Miasta Przemyśla na lata 2018 – 2020
PDFProjekt Nr 281/2017 zmieniającej uchwałę nr 224/2017 rady miejskiej w Przemyślu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności
PDFProjekt Nr 2822017 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Cmentarz Główny – poszerzenie I”
PDFproj. nr 283/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
PDFproj. nr 284/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
PDFproj. nr 285/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
PDFproj. nr 286/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
PDFproj. nr 291/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok
 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 04-12-2017
 • wytworzono:
  04-12-2017
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  04-12-2017 15:04
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  18-12-2017 08:37
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 1237
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×