Miasto Przemyśl

Biuletyn Informacji Publicznej

Porządek obrad XLVII (47) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu zwołanej na dzień 30 listopada 2017 r.

Przemyśl, dnia 21.11.2017 r.

KRM.0002.14.2017

Uprzejmie zapraszam na XLVII (47) sesję Rady Miejskiej w Przemyślu, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 09.00 w sali obrad nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26.10.2017 r. oraz z dnia 13.11.2017 r.
3. Wystąpienia przedstawicieli Zarządów Osiedli, Przemyskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
4. Wystąpienie Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Pana Piotra Ciompy, dotyczące informacji na temat obecnej sytuacji w przemyskich placówkach zdrowia oraz planów na przyszłość.
5. Wystąpienie Wiceprezesa Zarządu firmy EXATEL S.A. Pana Rafała Magrysia w sprawie omówienia koncepcji realizacji projektu Smart City na terenie miasta Przemyśla.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu w ośmioletnią szkołę podstawową – PDFproj. nr 214/2017.pdf,
b) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu w ośmioletnią szkołę podstawową – PDFproj. nr 215/2017.pdf,
c) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Bohaterów Września w Przemyślu w ośmioletnią szkołę podstawową – PDFproj. nr 216/2017.pdf,
d) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu w ośmioletnią szkołę podstawową – PDFproj. nr 217/2017.pdf,
e) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Henryka Jordana w Przemyślu w ośmioletnią szkołę podstawową – PDFproj. nr 218/2017.pdf,
f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu w ośmioletnią szkołę podstawową – PDFproj. nr 219/2017.pdf,
g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Przemyślu w ośmioletnią szkołę podstawową – PDFproj. nr 220/2017.pdf,
h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu w ośmioletnią szkołę podstawową – PDFproj. nr 221/2017.pdf,    
i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu w ośmioletnią szkołę podstawową – PDFproj. nr 222/2017.pdf,
j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 12 Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu w ośmioletnią szkołę podstawową – PDFproj. nr 223/2017.pdf,
k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkól z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu w ośmioletnią szkołę podstawową – PDFproj. nr 224/2017.pdf,
l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu w trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy – PDFproj. nr 225/2017.pdf,
m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu w trzyletnią branżową szkolę I stopnia – PDFproj. nr 226/2017.pdf.
n) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu w trzyletnią branżową szkołę I stopnia – PDFproj. nr 227/2017.pdf,
o) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących im. prof. Janusza Groszkowskiego w Przemyślu w trzyletnią branżową szkołę I stopnia – PDFproj. nr 228/2017.pdf,
p) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu w trzyletnią branżową szkołę I stopnia – PDFproj. nr 229/2017.pdf,
q) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu w trzyletnią branżową szkołę I stopnia – PDFproj. nr 230/2017.pdf,
r) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu w trzyletnią branżową szkołę I stopnia – PDFproj. nr 231/2017.pdf,
s) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu w trzyletnią branżową szkołę I stopnia – PDFproj. nr 232/2017.pdf,
t) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 1 dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu w szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku – PDFproj. nr 233/2017.pdf,
u) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Przemyślu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu w szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku – PDFproj. nr 234/2017.pdf,
v) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu w szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku – PDFproj. nr 235/2017.pdf,
w) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Specjalnej Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu w szkołę policealną dla osób posiadających wyksztalcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku – PDFproj. nr 236/2017.pdf,
x) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 5 w Przemyślu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu w szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku – PDFproj. nr 237/2017.pdf,
y) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 6 dla Dorosłych Zaocznej w Przemyślu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Przemyślu w szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku – PDFproj. nr 238/2017.pdf.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2017 roku – PDFproj. nr 240/2017.pdf.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu na 2018 rok – PDFproj. nr 242/2017.pdf, PDFautopoprawka.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok – PDFproj. nr 210/2017.pdf,PDFuzupełnienie uzasadnienia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla – PDFproj. nr 212/2017.pdf.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, budowli piętrzących umożliwiających migrację ryb – PDFproj. nr 211/2017.pdf.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia jej wysokości oraz zasad poboru – PDFproj. nr 255/2017.pdf.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – PDFproj. nr 271/2017.pdf, PDFuzupełnienie uzasadnienia.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok – PDFproj. nr 259/2017.pdf, PDFproj. nr 260/2017.pdf, PDFproj. nr 261/2017.pdf, PDFproj. nr 262/2017.pdf, PDFproj. nr 263/2017.pdf, PDFproj. nr 264/2017.pdf, PDFproj. nr 265/2017.pdf, PDFproj. nr 266/2017.pdf, PDFproj. nr 267/2017.pdf, PDFproj. nr 268/2017.pdf, PDFproj. nr 269/2017.pdf, PDFproj. nr 270/2017.pdf, ; PDFproj. nr 274/2017.pdf.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia sumy, do której Prezydent Miasta Przemyśla może samodzielnie zaciągać zobowiązania – PDFproj. nr 273/2017.pdf.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2017 r. – PDFproj. nr 272/2017.pdf.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl będących w użytkowaniu wieczystym stowarzyszeń kultury fizycznej – PDFproj. nr 250/2017.pdf.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w ramach programu pn. „Przemyśl-ana działka” – PDFproj. nr 246/2017.pdf.
19. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – PDFproj. nr 247/2017.pdf, PDFproj. nr 248/2017.pdf, PDFproj. nr 249/2017.pdf.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl oraz obciążenia nieruchomości służebnością gruntową – PDFproj. nr 256/2017.pdf.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym – PDFproj. nr 207/2017 + autopoprawka.pdf.
22. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Przemyśl służebnością przesyłu – PDFproj. nr 251/2017.pdf.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl służebnością przesyłu – PDFproj. nr 258/2017.pdf, PDFZałącznik graficzny.
24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SANOCKA I” – PDFproj. nr 257/2017.pdf, PDFZałącznik graficzny.
25. Podjęcie uchwały w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu na Placu Konstytucji 3 Maja w Przemyślu – PDFproj. nr 241/2017.pdf, PDFautopoprawka.
26. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli – PDFproj. nr 209/2017.pdf.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 – PDFproj. nr 253/2017.pdf.
28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 – PDFproj. nr 252/2017.pdf.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych miasta Przemyśla – PDFproj. nr 208/2017.pdf.
30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Podkarpackiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miejską Przemyśl – PDFproj. nr 254/2017.pdf.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Przemyskiego Programu Stypendialnego – PDFproj. nr 245/2017.pdf.
32. Wystąpienia radnych.
33. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
34. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Lucyna Podhalicz


PDF30.11.2017 r. porządek obrad.pdf
 

Metryczka
 • obowiązuje:
  od 21-11-2017
 • wytworzono:
  21-11-2017
  przez: Paweł Chmiel
 • opublikowano:
  21-11-2017 15:41
  przez: Paweł Chmiel
 • zmodyfikowano:
  30-11-2017 08:08
  przez: Paweł Chmiel
 • podmiot udostępniający:
  Miasto Przemyśl
  odwiedzin: 1317
Dane jednostki:

Miasto Przemyśl
37-700 Przemyśl
ul. Rynek 1
NIP: 795-231-95-92 REGON: 000686753

Dane kontaktowe:

tel.: 16 678-68-20
fax: 16 678-64-49
e-mail: kancelaria@um.przemysl.pl
strona www: przemysl.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×